• Mempertingkat perkhidmatan kesihatan luar bandar melalui Klinik 1Malaysia (K1M).
 • Memperluaskan konsep Pasukan Doktor Keluarga Percuma untuk penghidap penyakit kronik.
 • Memberi pesara perkhidmatan bantuan kesihatan seperti hemodialisis, dana bantuan rawatan dan lain-lain.
 • Membangun hospital dan klinik kesihatan baharu dengan penambahan anggota Pasukan Medik Bergerak.
 • Membina lebih banyak poliklinik di kem tentera bagi anggota ATM.
 • Membina Hospital Veteran ATM pertama di Malaysia di Ipoh untuk lebih 300 ribu orang veteran tentera.
 • Menyediakan pemeriksaan kesihatan rutin tanpa syarat di klinik-klinik kesihatan Kerajaan bagi anak muda.
 • Menyediakan modul khusus untuk intervensi awal keluarga yang mempunyai anak autisme dengan PERMATA.
 • Membuka keahlian kelab khas dan program komuniti terpilih untuk golongan pesara dan warga emas.
 • Meningkatkan kadar pelepasan tahunan cukai pendapatan individu bagi kos perubatan ibu bapa.
 • Memperkemas perkhidmatan kesihatan dan pergigian kepada warga emas dan pesakit terlantar melalui lawatan rumah ke rumah.
 • Mempermudah sistem urusan kesihatan melalui kaedah dalam talian.
 • Menyediakan perkhidmatan pembuangan sampah yang lebih efisien di kawasan-kawasan luar bandar.
 • Membina lebih banyak taman poket di bandar-bandar seluruh negara.
 • Meneruskan subsidi bil elektrik bulanan kepada lebih 1 juta pengguna.
 • Mentransformasi kawasan tinggalan dan bangunan usang untuk dijadikan ruang rekreasi komuniti.
 • Menyusun program dan inisiatif baharu dalam menangani isu kesihatan mental.
 • Mempertingkatkan kecekapan perkhidmatan kecemasan dan ambulan.
 • Mempertingkatkan kewibawaan pakar dan keupayaan teknologi di Unit Kawalan Penyakit Berjangkit.
 • Melaksanakan dasar keselamatan makanan demi makanan yang mencukupi, selamat dan berkhasiat.
 • Memperkenal pusat penjagaan dwifungsi untuk kanak-kanak dan warga emas.
 • Menaiktaraf peralatan dan kepakaran di hospital-hospital ATM.
 • Memperkasa Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI) dan Program Komuniti Sihat Perkasa Negara (KOSPEN) ke seluruh negara.
 • Membantu pusat transit dan memperluaskan program bantuan untuk kumpulan gelandangan.
 • Memperhebat Program Pemantauan Kualiti Alam Sekitar (EQMP).
 • Memperkenalkan Undang-undang Air demi menjamin akses air bersih untuk rakyat.
 • Memperkenalkan undang-undang baharu pemuliharaan dan pengurusan hutan yang mampan.
 • Merealisasi Malaysia sebagai negara Ekonomi Hijau melalui penurunan emisi karbon.
 • Menggalakkan sektor swasta untuk terus menyumbang kepada pembangunan zoo, hidupan liar dan alam sekitar.
 • Menyelesaikan masalah air di Selangor.