• Memahirkan 5 juta pelajar sekolah dengan kemahiran digital Revolusi Industri 4.0.
 • Menaiktaraf semua sekolah daif di seluruh negara.
 • Memadankan pelajar universiti dan bakal majikan di bawah SL1M 2.0.
 • Melahirkan pekerja pembinaan berkemahiran tinggi.
 • Menaiktaraf Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI).
 • Menaikkan had Insentif untuk Skim Simpanan Pendidikan.
 • Mengurangkan beban kerja pentadbiran para pendidik dengan peralatan lebih baik di bilik darjah.
 • Menambah jumlah subjek dalam Program Dwibahasa (DLP).
 • Mempertingkat kemahiran Bahasa Inggeris melalui Program Dwibahasa (DLP), Program Imersif Tinggi (HIP) dan memperkenalkan sekolah beraliran Inggeris di Sabah dan Sarawak sebagai projek rintis.
 • Menyediakan insentif khusus untuk mencipta khidmat pembelajaran dalam talian.
 • Memperluas pelaksanaan Program Anak Angkat bagi pengukuhan sosiobudaya.
 • Membina dan menambah kapasiti asrama untuk pelajar-pelajar luar bandar.
 • Meluaskan capaian Internet pantas ke semua universiti-universiti awam.
 • Memperuntukkan sebanyak RM12 juta untuk program pendidikan khas masyarakat luar bandar untuk 615,000 orang peserta.
 • Mengendalikan bengkel ilmu keibubapaan di kawasan yang sudah dikenalpasti.
 • Mentransformasi infrastruktur di universiti-universiti awam untuk kampus bestari.
 • Menurunkan kadar keciciran pelajar-pelajar Orang Asli di sekolah.
 • Memperkukuh sistem pendidikan pelbagai aliran di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT).
 • Menaiktaraf prasarana, bilik darjah, bilik guru khusus di Sekolah untuk anak-anak tentera.
 • Menaiktaraf Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) kepada Universiti P.Ramlee.
 • Menubuhkan Universiti Al-Quran agar lebih banyak graduan huffaz yang mempunyai pelbagai kepakaran.
 • Melengkapkan sekolah-sekolah Tahfiz dengan sistem latihan kemahiran Giat MARA.
 • Meningkatkan peratusan pengambilan bukan Bumiputera ke dalam universiti-universiti awam di Malaysia.
 • Tajaan sehingga 80% kos pengajian untuk pelajar cemerlang dengan sekurang-kurangnya 9A+ dengan tawaran ke Universiti Oxford / Cambridge / 10 universiti terkemuka dunia.
 • Tajaan untuk pelajar cemerlang dengan tawaran universiti luar negara selain Universiti Oxford / Cambridge / 10 universiti terkemuka dunia, termasuk untuk pelajar SPM 2015 & 2016 tajaan JPA.
 • Tajaan peringkat persediaan sebanyak RM6,340 setahun untuk pelajar cemerlang dengan sekurang-kurangnya A- dalam semua mata pelajaran SPM 2017.