Amanah Saham 1Malaysia (AS1M)

AS1M adalah satu pelaburan saham yang disokong oleh pihak kerajaan. Melalui pelbagai portfolio pelaburan yang ditawarkan, AS1M menawarkan aliran pendapatan tetap untuk setiap pemegang unit amanah sambil mengekalkan modal pelaburan mereka untuk jangka masa panjang. 

Maklumat lanjut mengenai AS1M boleh diperolehi di sini.

Video Infografik