BB1M telah dirangka untuk meringankan beban perbelanjaan para pelajar untuk membeli buku pengajian. Setiap pelajar yang layak akan menerima BB1M sebanyak RM250. Semua pelajar di institusi pengajian tinggi awam dan swasta akan menerima manfaat daripada program ini. Kini, BB1M dikreditkan ke KADS1M. 

Bagi mendapatkan maklumat selanjutnya, sila layari ini.

Share in: