Skim Latihan 1Malaysia (SL1M)

SL1M ialah program yang menyasarkan golongan belia untuk meningkatkan kebolehgajian graduan baru yang menganggur. Menerusi kerjasama dengan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan syarikat dari sektor swasta, program ini menyediakan latihan dan latihan amali untuk graduan baru. 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program ini, sila layari ini.

Video Infografik

Video Testimonial